Tag Archives: Pilipinas kong mahal at bayan ko

Pilipinas kong mahal at bayan ko (Poem)

Despidida of Papa Ely and Mama Dayang
Despidida of Papa Ely and Mama Dayang

20161023_152757 20161023_152934Pilipinas kong mahal at bayan ko

Composed By Elmer R. Esplana, October 25, 2016

(This poem composition was dedicated to my parents, Mr.  Eladio Real Esplana and Mrs. Adalia Rioflorido Esplana who recently migrated to the United States of America and all of my brothers who are working overseas.  God bless you all!)

Lagi nating isa puso, saan man makarating,

Sa anumang panig ng mundo,

Tayo ay magbubunyi na Lahing Kayumanggi,

Kahit lumipas na ang panahon,

At mga pamana na lang ang naiwan,

Tayo’y magpupuri sa Dios,

Dahil tayong lahat ay Filipino,

Sa isip, sa puso, sa salita at sa gawa,

Pagpalain nawa ng Dios ang Pilipinas kong mahal, at Bayan ko!

 

(English Translation of the poem “Pilipinas kong mahal at bayan ko”)

The Philippines I love and My country

Composed and Translated By Elmer R. Esplana

You will always in my heart, wherever you may go,

In any corner of any parts of the world,

We will rejoice that we are the Brown Race,

Even the time has past,

And only your heritage was left,

We will praise God,

Because we are all Filipino,

In mind, in heart, in talk and in act,

May God bless the Philippines I love, and My country!

Pinoy Acts Technology logo
This is the logo of Pinoy Acts Technology Blog